You are here
Home > 2019 > March

Десет совети како да научите нов јазик

Иако по образование беше хемичар, Като Ломб беше и еден од првите симултани преведувачи во светот. Таа течно преведуваше од осум јазици, а знаеше и се служеше со 16 иако во нејзино време немало аудиодискови, „Скајп“ или училишта за учење странски јазици. Повеќето јазици Ломб ги совладала сосема самостојно - од

Училиштата во Англија воведуваат нов предмет-совесност

Учениците во Англија веќе учат математика, наука и историја, но стотици училишта се подготвуваат да ја прошират традиционалната наставна програма со нов предмет - совесност. Во 370 англиски училишта ќе почне да се практикува совесност за подобрување на менталното здравје на младите. Тие ќе работат со експерти за ментално здравје за

Што е најважно во образованието според најдобриот наставник на светот

Андрија Зафираку е победник на натпреварот „Глобална награда за наставник“ за 2018 година. Целта на овој натпревар е да ја препознае важноста на одличните наставници. Зафираку ја доби наградата не само поради страстa и посветеностa во нејзиното поле на работа, туку и поради огромните напори што ги вложува во создавањето

Top