You are here
Home > 2019 > March > 05

Што е најважно во образованието според најдобриот наставник на светот

Андрија Зафираку е победник на натпреварот „Глобална награда за наставник“ за 2018 година. Целта на овој натпревар е да ја препознае важноста на одличните наставници. Зафираку ја доби наградата не само поради страстa и посветеностa во нејзиното поле на работа, туку и поради огромните напори што ги вложува во создавањето

Top