You are here
Home > 2019 > March > 12

Училиштата во Англија воведуваат нов предмет-совесност

Учениците во Англија веќе учат математика, наука и историја, но стотици училишта се подготвуваат да ја прошират традиционалната наставна програма со нов предмет - совесност. Во 370 англиски училишта ќе почне да се практикува совесност за подобрување на менталното здравје на младите. Тие ќе работат со експерти за ментално здравје за

Top