You are here
Home > култура > ДОСТОЕВСКИ, РУСКАТА ГОРДОСТ: Русите одбележуваат 150 години на Злосторство и казна

ДОСТОЕВСКИ, РУСКАТА ГОРДОСТ: Русите одбележуваат 150 години на Злосторство и казна

Нивниот однос кон културата, е за вистински пример.Во Санкт Петербург, отворена е изложба посветена на одбележувањето на 150 годишнината од познатиот роман Злосторство и казна, која ќе трае до 20. март.
На изложбата се прикажани предмети од 19. век, поврзани со изработката на романот, а посетителите можат да видат и ракописи и скици кои ги направил авторот.
Фјодор Достоевски почнал да го пишува романот во 1865. година, а во романот се обидел да одговори на големи прашања, служејќи се со животните искуства. Во Санкт Петербург, отворена е изложба посветена на одбележувањето на 150 годишнината од познатиот роман Злосторство и казна, која ќе трае до 20. м

Leave a Reply

Top