You are here
Home > актуелно > Курс за обука – А3 Помалку можности + медиумски алатки = подобри можности Младите од шест земји се собраа да учат за медиумските алатки во Катерини, Грција

Курс за обука – А3 Помалку можности + медиумски алатки = подобри можности Младите од шест земји се собраа да учат за медиумските алатки во Катерини, Грција

35 младински работници од 25 мај до 2 јуни,се обединија на третата активност на проектот Less
Opportunities+Media tools=Better opportunities” во Катерини, Грција.


Тренинг курсот се состоење од три дела. Првиот дел им овозможи на учесниците простор за
споделување и размислување за процесот на примена на научените лекции од првиот treningза
обука во нивната околина. Во овој случај, учесниците идентификуваа можни пречки и идеи како
да ги надминат. Вториот дел се базираше на симулации за примена на средствата за медиуми и
социјални медиуми. Симулацијата дел даде простор за директнa примена неколку алатки , па така
учесниците имаа можност да работат на нивните прилагодувања на локалните услови на
учесниците. Целта на последниот дел беше да се зголеми знаењето на учесниците во програмата
Еразмус + и да се поттикне развојот на нови проектни идеи во подигнување на капацитетите на
полето на Еразмус + за користење на средствата за медиуми и социјални медиуми.
Претставници од Just do it – Полска, Младински Совет Нова генерација – Македонија, Младиинфо
Црна Гора, Алијанса за младински работници Врање, Медијатеранеа – Грција и Млади за
општеството – Албанија присуствуваа на тренинг курсот каде што дискутираа методи и разменуваа
идеи кои ќе ги применат во нивните локални заедници, младите работници и лицата со помалку
можности можат професионално да растат и да им помогнат да ги видат придобивките од
користењето на социјалните медиуми.
Во текот на неделната обука, учесниците работеа во мешани национални групи, каде што имаа
сесија за пишување проекти и изготвија планови за идни партнерства. Тие споделија идеи за
одредена тема и започнаа со пишување на проектот.
На крајот, направија планови за идните соработки и ја напуштија Грција со убави сеќавања и нови
пријателства.

Leave a Reply

Top