You are here
Home > актуелно > Младински Совет Нова Генерација ги сподели информациите за проектот “NEETs in NEED” во Скопје

Младински Совет Нова Генерација ги сподели информациите за проектот “NEETs in NEED” во Скопје

Денес младите имаат многу можности да ги подобрат своите капацитети и да избегнат да бидат NEETs (Not in Employment,  Education or Training). Главната цел на проектот NEETS во NEED е активирање на неактивните млади. Ова е проект финансиран од Еразмус плус и е составен од неколку активности. После активностите имплементирни  во Уругвај, Бугарија, Македонија и Грција.

Невладината Организација Младински Совет Нова Генерација имплементираше и 3 дисеминациски активности во Скопје. Последната (трета) активност за дисеминација се одржа во Скопје, на 27 септември 2018 година на која беа присутни 27 учесници

Дневните работилници почнаа со игри за запознавање, работилници за кршење на мразот меѓу учесниците и со активности за зголемување на енергијата за работа. Потоа учесниците се запознаа со едни со други и продолжија со презентација на организацијата имплементатор.

Младите луѓе беа запознати со целите на проектот:

  • Да се ​​зголеми капацитетот на организациите учеснички и учесниците ефективно да се справат со потребите и интересите на NEETs во нивните заедници и преку спроведување на различни активности вклучувајки претставници од други сектори кои ќе придонесат за нивниот целосен развој;
  • Да се ​​зајакне знаењето на организациите и учесниците во NEET како разновидна група на млади луѓе со многу различни профили и ниво на мотивација;
  •   
  • Да ги подигне способностите на учесниците ефективно да ги вклучат NEET во нивните активности и да ги мотивираат тие ќе работат на развој на нивните компетенции, вклучувајќи ги и оние за кои можат да аплицираат процес на барање работа или во процесот на формирање на сопствено претпријатие;
  • За поддршка на споделување на научените лекции во земјите учеснички и развивање на нови алатки кои би можеле да се однесуваат на нивната работа со NEETs;
  • Да се ​​зголемат учесниците во разбирањето на концептот на претприемништво и општествени претприемништвото и да ги развијат способностите на учесниците да работат на развојот на претприемништвото надлежностите на NEETs,

Следно, продожено е со ширење на резултатите од активностите кои се реализирани во текот на проектот.

Во моментот кога учесниците прашаа во врска со финансиска поддршка на проектот и како бил имплементиран од конзорциумот, почнато е со презентација на Еразмус плус програма, тоа е цели и задачи, и како младите може да учествуваат на тренинзите и можностите кои ги нуди програмата.

Да сумираме, учесниците беа доста заинтересирани за темата особено фокусирани во следните можности за неформално образование, со цел да не се западне во Neets групата.

Leave a Reply

Top