You are here
Home > актуелно > Еволуција на образованието

Еволуција на образованието

Сликата е одличен доказ за тоа како се променило образованието од 80-тите години до денес.

образование

Leave a Reply

Top